Aktioun « Gielt Band »

D’Gemeng Kiischpelt hëllt dëst Joer un der Aktioun “Gielt Band” géint d’Verbëtze vu Liewensmëttel vum Landwirtschaftsministère deel!
Op folgende Plazen ronderëm d’Uertschaft Pënsch, fannt dir Uebstbeem op deenen dir iech fräi zervéiere kënnt, dës Beem si mam « Giele Band » gezeechent :
Die Gemeinde Kiischpelt nimmt dieses Jahr an der Aktion “Gelbes Band” gegen die Verschwendung von Lebensmitteln des Landwirtschaftsministeriums teil!
An folgenden Stellen um die Ortschaft Pintsch, finden Sie Obstbäume an denen Sie sich bedienen, diese Bäume sind mit dem “Gelben Band” gekennzeichnet:
Cette année-ci la commune de Kiischpelt participe à l’action du “Ruban jaune” contre le gaspillage des aliments, organisée par le Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture & du Développement rural!
Aux emplacements suivants aux alentours de la localité de Pintsch, vous trouverez des arbres fruitiers sur lesquels vous vous pouvez servir librement, ces arbres sont marqués par le “Ruban jaune”:

Des articles de la même catégorie

Unicef – Porte à porte

Unicef – Porte à porte

Unicef geet aktuell an eiser Gemeng, vum 20. bis de 26. Juni (mat Ausnam vum 23. Juni) vun Dir zu Dir fir Donen opzehiewen. Si hunn dobäi Unicef-Kleeder un an huelen d'Donë mat engem Tablet sous Forme vun enger Domiciliatioun op. Si huele kee Boergeld un an dinn,...

lire plus