Gemeng Kiischpelt

Opgepasst: Zu Pënsch ass Gëft (blot Granulat) verstreet ginn. Passt op dass är Kanner an Déieren net domatt a Kontakt kommen!
Attention: Du poison (Granulat bleu) a été répandu à Pintsch. Veuillez éviter que vos enfants et animaux le touchent!
Aufgepasst: Zu Pintsch wurde Gift (blaues Granulat) verstreut. Bitte passen Sie auf, dass ihre Kinder und Tiere nicht damit in Kontakt treten!

Actualités

Bicherbus 2022

Bicherbus 2022

De Bicherbus  De Bicherbus kënnt an de Kiischpelt.   Wini? Dënschtes den 8. Februar 2022 vun 15h05 - 15h45 Dënschtes den 8. März vun 15h05 - 15h45 Dënschtes den 29. Mäerz vun 15h05 - 15h45 Dënschdes den 26. Abrëll 2022 vun 15h05 - 15h45 Dënschdes den 17. Mee...

Ofhuelen vum Sperrmüll / Collecte des déchets encombrants

Ofhuelen vum Sperrmüll / Collecte des déchets encombrants

Ofhuelen vum Sperrmüll  Ab 2021 kënnt d’Entreprise Osch/Lamesch 4 mol am Joer. Datumer fand dir op ärem Offallkalenner dee mir eech Enn vum läschten Joer verdeelt hun. Déi nächst Collecte ass Méindes den 31. Januar 2022. Wichteg!!! Wann dir Sperrmüll hutt muss dir...

Evenementer

Aucun événement trouvé !

Venir nous rencontrer

Nos horaires d’ouverture

Bureau de la population

Tous les jours
09:00 – 11:30
14:00 – 16:30

Secrétariat

Lundi à mercredi
09:00 – 11:30
14:00 – 16:30

Jeudi

09:00 – 11:30

Recette et service technique

Tous les jours

09:00 – 11:30

Besoin d’information

Nous contacter

Tél. 92 14 45
Fax.

Adresse

7, Op der Gare
L-9776 Wilwerwiltz