Un Awunner vu Kautebaach, Alschent an Mäerkels: Arden Challenge den 28.03

Un Awunner vu Kautebaach, Alschent an Mäerkels: Arden Challenge den 28.03

Donneschdes, den 28.03 duerchfiert déi 2 Etappe vum Arden Challenge, eng international Vëlo’s Kurs mat Start an Ziel zu Wooltz, ärt Duerf. Organisateur vun der Etappe ass Vëlo Woolz, an Zesummenaarbecht mam Veräin CC Chevigny. Op dësem Plang gesitt dir Stréckeféierung an den Zäitplang vum / vun de Passage(n).

 

Zäitplang (Approximativ) vun de jeeweilegen Passagen an ärem Duerf:

Kautebaach:           14h40/15h24/16h06/16h49  

Konerhaff:              14h45/15h29/16h12/16h55 

Alschent:                14h46/15h30/16h13/16h56

Mäerkels:                          14h51/15h36/16h17/17h03

Mäerkelsmillen:               14h53/15h38/16h19/17h05

Um Zäitplang ass ze erkennen, dass är Dierfer 4x duerchfuer ginn. De Verkéier ass de ganze Metten groussraimeg an op der ganzer Stréck am Sens Unique gereegelt. Deemno ass fueren a Richtung vun der Kurs, außerhalb vum Passage, problemlos méiglech. Beispill: Fueren Richtung Kautebaach ass just méiglech iwwert Alschent, Donatus, Mäerkelsmillen –> Kautebaach. Fueren Richtung Wooltz, wéi ëmmer iwwert Kautebaacherstrooss. Ëmleedungen si gezeechent.

Sécherheet vun den 175 Coureuren ass ons ganz wichteg. Dofir bieden mir Iech:

  • Dat ofgeännert Verkéiersreglement ze befollegen
  • Beim Passage Strooss fräi ze hale vun Trafic, Iwwerquerungen
  • Strooss nik ze verengen duerch stationéiert Gefierer oder aner Géigestänn
  • Hausdéier dobannen / ugestréckt ze halen
  • Uweisungen vun de villen fräiwëllegen Stréckeposten ze befollegen

Mir soen Iech Merci fir Äert Versteesdemech, wënschen Iech vill Spaass beim kucken vun der Kurs.

Gemeng ausnamsweis zou – Commune exceptionnellement fermée – 13.05.2024

Europawahlen / Elections europénnes 9.6.2024 – Vote par correspondance – Briefwahl

Europawahlen

am 9. Juni 2024

EINSCHREIBUNG AUF DER GEMEINDE:

Um unseren EU-Mitbürgern die Einschreibung zu erleichtern, haben wir an folgenden Nachmittagen längere Öffnungszeiten vorgesehen:

Montag, den 18. März 2024:                  14.00 – 18.00 Uhr

Mittwoch, den 20. März 2024:                14.00 – 18.00 Uhr

Freitag, den 22. März 2024:                   14.00 – 18.00 Uhr

LETZTER TERMIN:

Montag, den 15. April 2024:                   14.00 – 17.00 Uhr

Für Einschreibungen auf die Wählerliste haben wir außerdem auch am Samstag, den 23. März 2024 von 09.00 – 11.30 Uhr für Sie geöffnet!

 

EINSCHREIBUNG ONLINE:

https://gd.lu/8nrf3r

Élections européennes

du 9 juin 2024

 

INSCRIPTION A L’ADMINISTRATION COMMUNALE :

Afin de faciliter l’inscription sur les listes électorales pour nos concitoyens européens, nous avons adapté nos horaires comme suit :

Lundi, 18 mars 2024:                         14.00 – 18.00 heures

Mercredi, 20 mars 2024:                   14.00 – 18.00 heures

Vendredi, le 22 mars 2024:               14.00 – 18.00 heures

DERNIER DÉLAI :

Lundi, le 15 avril 2024 :                     14.00 – 17.00 heures

Pour les inscriptions sur les listes électorales notre guichet sera également ouvert le samedi, 23 mars 2024 de 09.00 – 11.30 heures.

INSCRIPTION EN LIGNE:

En suivant le code QR ci-dessous vous pouvez vous enregistrer en ligne sur le portail MyGuichet avec votre certificat Luxtrust valide:

https://gd.lu/4Nvg3X

 

Enlèvement Superdreckskëscht du 18.01.2024

À cause des conditions du temps et pour des raisons de sécurité, la collecte mobile de la Superdreckskëscht prévue pour aujourd’hui, le 18 janvier 2024 a été annulée.

Wéinst den aktuelle Wiederkonditiounen an aus Sécherheetsgrënn ass den Tour vun der Superdréckskëscht haut, den 18. Januar 2024 ofgesot ginn.

Wegen der aktuellen Wetterkonditionen und aus Sicherheitsgründen wird die mobile Sammlung der Superdreckskëscht die für heute, den 18. Januar 2024, vorgesehen war, abgesagt.

Sperrmüll – Déchets encombrants

Ofhuele vum Sperrmüll

D’Entreprisen Osch/Lamesch komme 4 Mol am Joer. D‘Datumer fannt dir op Ärem Offallkalenner.

Déi nächst Kollekt ass méindes, den 22. Januar 2024.

Wichteg!!!

– Wann Dir Sperrmüll hutt, musst Dir spéitstens bis mëttwochs, de 17. Januar 2024 um 16h00 Auer am Viraus bei der Gemeng Bescheed soen, soss gëtt Är Bestellung net méi opgeholl
– D’Kollekt gëtt vun der Gemeng verrechent
– De Präis läit bei 0,35€ pro Kilo
– De Maximum u Volume ass 5 m3 pro Kollekt

Telefonsnummer: 92 14 45

Collecte des déchets encombrants

 L’entreprise Osch/Lamesch viendra quatre fois par an. Les dates de prélèvement se trouvent sur votre calendrier des déchets.

La prochaine collecte aura lieu le lundi, 22 janvier 2024.

Important !!!
– Contactez l’administration communale au plus tard le mercredi, 17 janvier 2024 jusqu’à 16h00 heures, sinon votre commande ne sera plus prise en compte
– La collecte sera facturée par l’administration communale
– Le prix est à 0,35€ par kilo
– Maximum en volume est 5 m3 par collecte.

Numéro de téléphone : 92 14 45

Procès-verbal de la proclamation des élus suite aux élections communales du 11 juin 2023

Procès-verbal de la proclamation des élus suite aux élections communales du 11 juin 2023

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

COMMUNE DE KIISCHPELT

Procès-Verbal de la Proclamation des Élus

 

Suite aux élections communales du 11 juin 2023, le président du bureau principal, Monsieur Nicolas Meiers, proclame à la fin des opérations de dépouillement et de recensement des suffrages, les élus en rang selon le nombre des suffrages obtenus :

 

Rang Nom, prénom Nombre de suffrages
1 KAISER Yves 478
2 FISCHBACH Jos 377
3 ZENNER Serge 333
4 L’ORTYE Philippe 322
5 SCHMIT Christian 295
6 SCHMITZ Romain 287
7 DE VOR Gertruida 270
8 PATZ Sven 268
9 JUNKER Dave 225

 

Ne sont donc pas élus les deux candidats restants, à savoir:

Nom, prénom
Nombre de suffrages
AJDINOVIC Sarkis
202
HULSBOSCH Philippe 195

Aller au contenu principal