Visitt vun der groussherzoglecher Koppel am Kiischpelt

Visitt vun der groussherzoglecher Koppel am Kiischpelt

Den 22. Juni 2022 hate mir an der Gemeng Kiischpelt déi grouss Éier de Grand-Duc Henri an d’Grande-Duchesse Maria Teresa dierfen am Kader vun eise Feierlechkeeten um Virowend vun Nationalfeierdag begréissen ze dierfen.

Ëm 16.45 Auer war et esouwäit: d’Fanfare Kiischpelt huet de Wilhelmus erklénge gelooss an de Schäfferot huet, zesumme de Ministeren Hansen an Turmes, dem Chamberpresident, souwéi de vertruedenen Nord-Deputéierten, déi groussherzoglech Koppel empfaangen.

Am Cortège goung et dunn laanscht Konschtgalerie, iwwer d’Hencksebréck, op d’Éierentribün. Eng ganz Rei politesch Responsabel aus de verschiddenen Nordgemengen, déi sech trotz de Feierlechkeeten an hire Gemengen Zäit geholl hu fir an de Kiischpelt ze kommen, hunn do schonn op den héije Besuch gewaart.

Nodeems den Här Buergermeeschter d’Éieregäscht begréisst huet, huet hien a senger Ried d’Gemeng Kiischpelt am Detail virgestallt, iwwert d’Fusioun am Joer 2006, eis Verbonnenheet mat eisem natierlech Ëmfeld, eis Industriegeschicht an eist Engagement am kulturelle Milieu. Hien huet awer och net vergiess op d’Pandemie zeréckzekucken an e Bléck op déi international ugespaante Lag ze werfen an huet derzou opgeruff de Geescht vun der Solidaritéit deen an der Coronakris opkomm ass, och weiderhi liewen ze loossen. An engem flotten Intermezzo koumen d’Kanner zu Wuert, déi hiert Liewen an der Schoul an an der Maison relais zu Wëlwerwolz beschriwwen hunn.

Wéi et Traditioun ass, kruten eng Rei Memberen vu lokale Veräiner Auszeechnungen fir hiert laangjäregt Engagement iwwerreecht. Dat war dëst Joer mat enger ganz besonnescher Éier verbonnen, well d’Medaile goufe vum Grand-Duc Henri iwwerreecht.

Fir déi musikalesch Momenter hunn d’Chorale Ste Cécile vu Pënsch an d’Fanfare Kiischpelt gesuergt, déi zum Ofschloss vum offiziellen Deel gemeinsam d’Heemecht virgedroen hunn.

Uschléissend huet den Här Buergermeeschter d’Éieregäscht invitéiert fir en Tour duerch Lellgen ze maachen, dat, duerch säi Status als eent vun de „Villages pilotes“ am Kader vum Programm „Eist Duerf soll liewen“, säin authentescher Charakter vum „Éisleker Duerf“ behalen huet. Begleet gouf dësen Tour vum Här John Voncken, Architekt beim INPA, deen hei Erklärungen zu de typesche Charakterzich vun der éisleker Bauweis ginn huet.

Et goufen och zwou vun de Scheiere besicht, an deenen am Kader vum Konstfestival eng ganz Rei Kënschtler hir Wierker konnte virstellen. Och eis kleng awer reng Konstgalerie, déi an der aler Schoul ënnerbruecht ass, gouf vun den Éieregäscht besicht.

Zum Ofschloss huet déi groussherzoglech Koppel an der Wiss niewent der Konschtgalerie eng ganz Rei Leit aus verschiddene Beräicher begéint fir sech mat hinnen ze ënnerhalen. Ëm 19.00 Auer hunn de Grand-Duc an d’Grande-Duchesse dunn erëm op de Wee an d’Stad gemaach.

D’Gemeng Kiischpelt seet jidderengem Merci deen duerch seng Mataarbecht oder seng Presenz gehollef huet dëse Virowend vun Nationalfeierdag zu engem ganz besonneschen Evenement ze maachen, dat eis alleguer wäert laang a gudder Erënnerung bleiwen.

Unicef – Porte à porte

Unicef – Porte à porte

Unicef geet aktuell an eiser Gemeng, vum 20. bis de 26. Juni (mat Ausnam vum 23. Juni) vun Dir zu Dir fir Donen opzehiewen. Si hunn dobäi Unicef-Kleeder un an huelen d’Donë mat engem Tablet sous Forme vun enger Domiciliatioun op. Si huele kee Boergeld un an dinn, falls gewënscht, eng Mask un an halen d’Distanzreegelen an.

Unicef a lancé une action porte à porte pour demander des dons dans notre commune, ceci du 20 au 26 juin (à l’exception du 23 juin). Ils portent des vêtements Unicef et prélèvent les dons sous forme de domiciliation à l’aide d’une tablette. Ils n’acceptent pas d’argent en espèces et portent un masque et respectent les règles de distance sur demande.

 

Bicherbus 2022

Bicherbus 2022

De Bicherbus

 

De Bicherbus kënnt an de Kiischpelt.

 

Wini?

 • Dënschtes den 8. Februar 2022 vun 15h05 – 15h45
 • Dënschtes den 8. März vun 15h05 – 15h45
 • Dënschtes den 29. Mäerz vun 15h05 – 15h45
 • Dënschdes den 26. Abrëll 2022 vun 15h05 – 15h45
 • Dënschdes den 17. Mee 2022 vun 15h05 – 15h45
 • Dënschdes den. 14. Juni 2022 vun 15h05 – 15h45
 • Dënschdes den 26. Juli 2022 vun 15h05 – 15h45

 

Wou?

 • Parking Sportshall

Solarchallenge – Promovideo « Solar-Wandrad »

Bei der Solarchallenge vun myenergy huet d’ Klimateam vun der Gemeng Kiischpelt mam „Solar-Wandrad“ déi éischt Plaz an der Kategorie “Innovative Projet” gewonnen.
Als Präis krute mir e Promovideo, deen den 23. September gedréint gouf, an dee mir eech hei presentéieren.

 

Dans le cadre du Solar Challenge de myenergy, l’équipe climat de la commune de Kiischpelt a gagné le premier prix dans la catégorie « projet innovant » avec son « Solar-Wandrad ».
Comme prix, nous avons reçu une vidéo promotionnelle, qui a été réalisée le 23 septembre et que nous vous présentons ici.
Solar Challenge – Meng Gemeng engagéiert sech fir Solarenergie – Gagnant

Solar Challenge – Meng Gemeng engagéiert sech fir Solarenergie – Gagnant

Mat eisem Projet vum “Solar-Wandrad” hu mir an der Katégorie Innovative Projet vun der Solarchallenge déi éischt Plaz gemaach.

Gewonnen hu mir e Promovideo iwwert de Projet deen dir geschwënn wäert kënne gesinn.

MERCI jidderengem dee fir eise Projet ofgestëmmt hutt.

Nouvelle originale du 12/08/2021

L’équipe climat de notre commune a participé au Sollarchallenge, dans la catégorie projets innovants, de Myenergy. Avec notre projet « Solar-Windrad », dans lequel nous utilisons l’énergie éolienne et l’énergie solaire en même temps, nous avons été présélectionnés.

Par votre vote, vous pouvez nous soutenir pour que notre projet soit primé.

Vous trouverez la description et la page de vote du projet sous le lien suivant:


Solar Challenge – Solar Windrad – Vote

Merci de votre soutien

Veuillez cliquer le lien suivant pour la version PDF de la présentation:

Solarwindrad

Plus d’informations:

Myenergy – Solar Challenge

Myenergy – Facebook

Kiischpelt – Facebook

Présentation du projet

Aktioun « Gielt Band »

Aktioun « Gielt Band »

D’Gemeng Kiischpelt hëllt dëst Joer un der Aktioun “Gielt Band” géint d’Verbëtze vu Liewensmëttel vum Landwirtschaftsministère deel!
Op folgende Plazen ronderëm d’Uertschaft Pënsch, fannt dir Uebstbeem op deenen dir iech fräi zervéiere kënnt, dës Beem si mam « Giele Band » gezeechent :
Die Gemeinde Kiischpelt nimmt dieses Jahr an der Aktion “Gelbes Band” gegen die Verschwendung von Lebensmitteln des Landwirtschaftsministeriums teil!
An folgenden Stellen um die Ortschaft Pintsch, finden Sie Obstbäume an denen Sie sich bedienen, diese Bäume sind mit dem “Gelben Band” gekennzeichnet:
Cette année-ci la commune de Kiischpelt participe à l’action du “Ruban jaune” contre le gaspillage des aliments, organisée par le Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture & du Développement rural!
Aux emplacements suivants aux alentours de la localité de Pintsch, vous trouverez des arbres fruitiers sur lesquels vous vous pouvez servir librement, ces arbres sont marqués par le “Ruban jaune”:
MÄIN OFFALL – MENG RESSOURCEN

MÄIN OFFALL – MENG RESSOURCEN

Déi national Offall-App ass do

Säin Offall richteg Entsuergen – dobäi soll déi nei App Mäin Offall – Meng Ressourcen hëllefen. Den digitalen Offallkalenner erënnert de User drun, seng Poubelle virun d’Dier ze stellen an eng interaktiv Kaart weist all verfügbar Sammelplazen am Land un, ob Container, mobil Sammlung oder Ressourcenzenter.

D’App, déi op 4 Sproochen an a ronn 85 Gemengen verfügbar ass, kann gratis am AppStore oder bei GooglePlay erofgeluede ginn. An Zesummenaarbecht mam Minsitère fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung, verschiddenen Acteure vum Terrain an de Gemengen huet d’Ëmweltverwaltung dës App entwéckelt.

Wéi eng Gemenge beim Projet matmaachen, Downloads an all weider Informatiounen zu Mäin Offall fënnt een op www.emwelt.lu.

 

Dat kann d’App

 • De virtuellen Offallkalenner erméiglecht dem User, d‘Sammlungen vir seng Adress zu all Moment ze kucken, ob Pabeier, Valorlux oder Biopoubelle ;
 • De User kann sech Erënnerungen vir verschidde Sammlungen ariichten. Sou gëtt een zum Beispill um Virowend virun der Sammlung mat enger Push-Noriicht drun erënnert, seng Poubelle virun d’Dier ze stellen;
 • Op der interaktiver Kaart fënnt een all ëffentlech Sammelpunkten, sief et Container, mobil Sammlung vun der SuperDrecksKëscht® oder Ressourcenzenter;
 • En Offalllexikon gëtt Tipps, wou wéien Offall am beschten entsuergt ka ginn;
 • Falls eng Sammlung ausfält oder geännert gëtt, kritt de User d’Informatioun iwwert eng Push-Noriicht vu senger Gemeng direkt op de Smartphon

Le Luxembourg lance l’application nationale des déchets

Faciliter la gestion des déchets au quotidien – c’est l’objectif de la nouvelle application mobile « Mäin Offall – Meng Ressourcen ». L’application gratuite, développée par l’Administration de l’environnement et soutenue par les acteurs de terrain, a pour but d’aider les citoyens à gérer leurs déchets au quotidien. Grâce au calendrier virtuel des collectes, aux rappels des collectes et à la carte interactive, toutes les informations sont désormais à portée de main.

L’appli est actuellement disponible en 4 langues pour les citoyens d’environ 85 communes. Elle peut être téléchargée gratuitement dans l’AppStore et sur GooglePlay.

Plus d’informations sur www.emwelt.lu

 

Fonctionnalités clés

 • L’utilisateur peut consulter le calendrier des collectes digital pour plusieurs adresses à tout moment ;
 • L’utilisateur peut programmer des rappels pour les collectes de son choix (typiquement le jour avant) afin de ne plus oublier de sortir sa poubelle ;
 • Une carte interactive permet de trouver tous les points de collecte publiquement accessible, que ce soit un conteneur, une bulle ou un centre de ressource ;
 • Un dictionnaire des déchets reprend des conseils utiles concernant l’élimination et le recyclage ;
 • En cas d’annulation ou de changement d’une collecte, des notifications push sont envoyés aux utilisateurs.

KJT – Kannerjugendtelefon

KJT – Kannerjugendtelefon

Unsere Mission – Notre mission – Our mission

Das KJT berät und unterstützt Kinder und Jugendliche, sowie deren Bezugspersonen in ihren alltäglichen Sorgen und Fragen, Ängsten, Problemen und auch Krisen.

„Niemand muss alleine bleiben.“

Le KJT conseille et soutient les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes qui s’occupent d’eux, dans leurs préoccupations et leurs questions quotidiennes, leurs craintes, leurs problèmes et aussi leurs crises.

« Personne ne doit rester seul. »

The KJT gives every child and every young person a medium to be heard, it not only advises and supports them but also anyone who is involved with them, in their daily concerns, questions, their fears, their problems and also during times of crisis.

“No one should be abandoned.”

Neie Service – Nouveau service – New service

Avis au public – PAG 2ème vote

Avis au public – PAG 2ème vote

Avis au public
Projet de refonte complète du plan d’aménagement général de la commune de Kiischpelt

Avis au public
Projet d’aménagement particulier « Quartier existant »

Conseil communal – Adoption du plan d’aménagement général

Conseil communal – Adoption du projet d’aménagement particulier Quartier Existant

Veuillez cliquer ici pour voir les documents

Fermeture exceptionnelle

Fermeture exceptionnelle

Opgepasst !

Wéinst Aarbechten déi um informatesche Reseau gemaach ginn, bleift d’Gemeng ausnamsweis de 15.02.2021 dee ganzen Dag fir de Public zou. An dréngende Fäll kënnt dir eis per Telefon erreechen. (921445-21/23)

Attention !

Pour cause de travaux au réseau informatique, la commune sera fermée exceptionnellement le 15.02.2021 pour le public. En cas d’urgence vous pouvez nous contacter par téléphone. (921445-21/23)