Ab dem 17. Juli änneren d’ Nummere vun de Buslinnen duerch d’Reorganisatioun vum RGTR.

Bei eis an der Gemeng si follgend Linne betraff:

602      ->        154      Maarnech – Duercht – Wëlwerwolz
605      ->        153      Housen – Holzthum – Kautebaach
608       ->          146      Wolz – Géisdrëf – Kautebaach
655      ->        144      Wolz – Wëlwerwolz – Housen
657      ->        143      Wolz – Drauffelt – Duercht

Och eng Nei Buslinn gëtt ab dem 17. Juli agefouert:

Linn 145: Wolz – Mäerkels – Alschent – Wëlwerwolz

Weider Informatioune fannt dir ënnert:

https://www.mobiliteit.lu/fr/renumerotation-des-lignes-rgtr-le-17-juillet-2022/

 

A partir du 17. Juillet, la numérotation des lignes de bus changeront à cause de la réorganisation du RGTR.

Dans notre commune les lignes suivantes sont concernées :

602      ->        154      Marnach – Dorscheid – Wilwerwiltz
605      ->        153      Hosingen – Holzthum – Kautenbach
608      ->        146      Wiltz – Goesdorf – Kautenbach
655      ->        144      Wiltz – Wilwerwiltz – Hosingen
657      ->        143      Wiltz – Drauffelt – Dorscheid

Une nouvelle ligne de Bus sera installée :

Ligne 145 : Wiltz – Merkholtz – Alscheid – Wilwerwiltz

Pour plus d’informations, veuillez consulter :

https://www.mobiliteit.lu/fr/renumerotation-des-lignes-rgtr-le-17-juillet-2022/

 

Dernière modification le 11/07/2022
Aller au contenu principal