Ofhuelen vum Sperrmüll / Collecte des déchets encombrants

Ofhuelen vum Sperrmüll 

Ab 2021 kënnt d’Entreprise Osch/Lamesch 4 mol am Joer. Datumer fand dir op ärem Offallkalenner dee mir eech Enn vum läschten Joer verdeelt hun.

Déi nächst Collecte ass Méindes den 31. Januar 2022.

Wichteg!!!

  • Wann dir Sperrmüll hutt muss dir spéitstens bis den 27. Januar 2022 um 16h00 Auer am viraus bei der Gemeng bescheet soen, anerwäerts gëtt är Bestellung nemméi opgeholl,
  • D’Collecte gëtt vun der Gemeng verrechent,
  • De Präis läit bei 0,35€ pro Kilo,
  • Maximum u Volumen sënn 5m3 pro collecte.

Fir weider Informatioune kënnt dir eech op der Telefonsnummer 921445-21 bei der Madame Rentmeister oder 921445-31 bei der Madame Schmitz mellen.

 Collecte des déchets encombrants

A partir de l’année 2021 l’entreprise Osch/Lamesch viendra quatre fois par an. Les dates de prélèvement se trouvent sur votre calendrier des déchets qu’on a distribué fin de l’année passée.

La prochaine collecte aura lieu le lundi 31 janvier 2022.

Important !!!

  • Contactez l’administration communale au plus tard le 27 janvier 2022 jusqu’à 16h00 heures, si cela n’est pas le cas votre commande ne sera plus prise en compte,
  • La collecte sera facturée par l’administration communale,
  • Le prix est à 0,35€ par kilo,
  • Maximum en volume est 5m3 par collecte.

Si vous avez encore d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter au numéro de téléphone 921445-21 auprès de Madame Rentmeister ou au  921445-31 auprès de Madame Schmitz.

Des articles de la même catégorie

Bicherbus 2022

Bicherbus 2022

De Bicherbus  De Bicherbus kënnt an de Kiischpelt.   Wini? Dënschtes den 8. Februar 2022 vun 15h05 - 15h45 Dënschtes den 8. März vun 15h05 - 15h45 Dënschtes den 29. Mäerz vun 15h05 - 15h45 Dënschdes den 26. Abrëll 2022 vun 15h05 - 15h45 Dënschdes den 17. Mee...

lire plus

Geselleg Nomëtteger an Dag vum 3. Alter

Léif Dammen an Hären, Duerch d’Sanitär Kris COVID-19 hu mir eis Evenementer leider missen annuléieren.   Info zu eisem gesellegen Nomëtten an Dag vum 3ten Alter: D’Kommissioun vum 3. Alter deelt iech mat dat leider déi geplangten geselleg Nomëtteger an den Dag...

lire plus