Iwwerschwemmungen

Léif Bierger,

Duerch den Dauerreen dee mir déi läscht Zäit hunn, sënn vill Bierger a Gefor vun enger Iwwerschwemmung. Wann dir betraff sidd, sidd dir gebieden sou séier wéi méiglech an de Gemengenatelier ze fueren. Op der Platz erwaarden iech d’Gemengen Abeschter déi iech Material zu Verfügung stellen fir d’Iwwerschwemmungen an de Grëff ze kréien. Bei Urgencen kënnt dir iech och zu allen Zäiten iwwer Telefon bei der Gemeng mellen.

SIDEC

Den SIDEC mellt dass wéinst den Iwwerschwemmungen den Containerpark zu Wolz den 15 an 16 Juli zou bleift.

Le SIDEC signale que, du aux inondations, le parc à conteneurs à Wiltz restera ferme du 15 au 16 juillet.

Der SIDEC meldet dass der Entsorgungspark zu Wiltz wegen den Überschwemmungen vom 15 bis zum 16 Juli geschlossen bleibt.